O projektu

Technologické Centrum AV ČR bylo spolupořadatelem výroční mezinárodní konference Enterprise Europe Network CZ #EEN, která se konala dne 25. - 27. října v O2 universum.

Účastnilo se jí přes 500 účastníků, členů mezinárodní #EEN, vysokých představitelů #EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, a samozřejmě zástupců odborných institucí, podnikatelů a investorů.

Video, které jsme pro Technologické centrum Praha vytvořili, ukazuje nejen výroční konferenci, kde se mohli všichni účastníci potkat, ale také společenskou část konference – networkingovou večeři, která se konala v Kongresovém centru v Praze.

Social Media Video

Social Media Video doplněné o rozhovory

Tvůrčí
tým

  • PTRN Production

    Produkce, Kamera, Postprodukce, Grading

Hilti
Další projekt

Hilti

Další