O projektu

V rámci nového projektu #EU #SECCA - Projekt EU pro podporu udržitelné energetické konektivity ve střední Asii (SECCA), jsme v listopadu roku 2023 navázali na předchozí spolupráci na projektu #EU #WECOOP #Stantec. 
Společně s mezinárodními studijními skupinami jsem se zúčastnil třítýdenního natáčení ve dvou zemích - v Gruzii a v Lotyšsku. V Gruzii i v Lotyšsku jsem pro projekt SECCA připravil videa a fotografie, které dokumentují tyto studijní cesty. 
 V Gruzii jsme navštívili například:
  • Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje Gruzie,
  • GSE - Gruzínský státní elektrosystém,
  • Větrnou farmu Kartli
  • Rozvodnu 500/400/220 kV s konvertorovou stanicí stejnosměrného vysokého napětí (HVDC) (konfigurace back-to-back) pro výměnu energie s Tureckem.
 
“Posláním projektu SECCA je podporovat udržitelnější energetický mix v regionu Střední Asie v souladu s osvědčenými postupy EU. Energie hraje klíčovou roli při řešení problémů spojených se změnou klimatu. Udržitelná energie je jedním z klíčových řešení.
V souladu se Zelenou dohodou, strategií Evropské unie (EU) pro Střední Asii a iniciativou Global Gateway Team Europe pro vodu, energii a změnu klimatu ve Střední Asii, se EU zavázala podporovat země Střední Asie (CA) v jejich současné snaze o energetickou transformaci stavěním na potenciálu regionu v oblasti solární, větrné a vodní energie, a schopnosti zlepšit jejich energetickou účinnost."

Propagační video

This video was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the consortium led by Stantec and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Tvůrčí
tým

  • Petr Novotný

    Produkce, Příprava konceptu, Kamera, Postprodukce

  • Lenka Novotná

    Postprodukce